Cv ketels

Cv ketels

We kunnen een classificatie van cv ketels maken volgens verschillende technische aspecten.   

1. Het type brandstof   

Een algemene classificatie van verschillende keteltypes is deze volgens het type brandstof dat ze verbranden. De brandstoftypen zijn onderverdeeld in:  - Gasvormig zoals aardgas, biogas...  - Vloeistof zoals stookolie.  - Vaste stoffen zoals hout, cokes en kolen; pellets.  Er zijn cv ketels die alleen op gang gebracht kunnen worden met één type brandstof en ketels die meerdere soorten brandstof aankunnen. Ketels die maar een soort gas, vloeistof of vaste brandstof kunnen verbranden, noemt men single-fuel-branders. Multi cv ketels verbranden twee of zelfs drie verschillende soorten brandstof. Als u met de ketel overschakelt van het ene brandstoftype naar het andere, moet u gewoonlijk een kleine conversie uitvoeren. Dus bij het overschakelen van gas naar olie en omgekeerd is een omwisseling van spuitmonden nodig. Ook populair zijn houtgestookte cv ketels, die optioneel kunnen worden gebruikt met houtblokken of houtpellets. Laat een cv ketel instaleren door een erkend bedrijf als Van der Wal B.V.

2. Het keteltype   

Er worden drie keteltypes onderscheiden:  - Een ketel met constante temperatuur  - De lage temperatuur ketel  - De condensatieketel.  Een zogenaamde ketel met constante temperatuur, ook bekend als een standaard ketel, is ontworpen om alleen bij hoge temperaturen te werken, met temperaturen van 70 graden Celsius. Deze hoge temperaturen zijn nodig zodat de waterdamp in de uitlaatgassen niet condenseert en de ketel en het uitlaatsysteem beschadigt wanneer de damp daar neerslaat. De lage-temperatuurketel kan continu werken met een inlaattemperatuur van 35 … 40 ° C en waar condensatie kan optreden onder bepaalde omstandigheden". Een condensatieketel zorgt voor een permanente condensatie van het grootste deel van de waterdamp in de rookgassen". Een dergelijke condensatieketel gebruikt opzettelijk de condensatiewarmte die vrijkomt bij de condensatie van een deel van de stoom om deze te verwarmen. Om dit te garanderen hebben ze een lage retourtemperatuur nodig, die lager moet zijn dan 50 ° C voor aardgas en 45 ° C voor stookolie. De warmtewisselaars die nodig zijn voor een dergelijke werking, zijn ofwel in de ketel zelf of geplaatst in een afzonderlijke behuizing.   

3. De verbrandingsprincipes   

Bij cv ketels die werken op stookolie wordt de olie verdampt waarna het mengsel van de oliedamp en de lucht bij de verbranding. Dergelijke cv ketels met een olie-verdampingsbrander werken stil. De prestaties van de oliedampketels kunnen worden aangepast door de verwarmingsolie meer of minder te laten voorverwarmen.  Ketels met een gasdiffusie brander vermengen gas en lucht maar hebben daarbij hulpkracht nodig in de vorm van elektriciteit. Branders die op deze manier werken, worden ook wel blower-branders genoemd. Er zijn ook atmosferische gasbranders, die zonder ventilator kunnen worden gebruikt.


Delen